P.Mobil kiadványok storno

2010. április 15. csütörtök, 07:00    
Ismét szegényebb lett magyar rocktörténet. Ráadásul nem egy, nem kett? értékes, akár kordokumentumnak is felfogható kiadvánnyal. Schuster Lóránt P.Mobil vezér a Rockinform hasábjain tette közzé els?ként, hogy az általa évtizedeken át gondosan ?rzött és archivált, rendkívül gazdag filmanyagot az RNR Média kiadóval karöltve folyamatosan közkinccsé teszi.
Reklám:
Ám az ?si mondás (és átok) megint csak igazolást nyert: ember tervez… Az alábbiakban közreadjuk az Artmedia International közleményét.
 
Tisztelt Schuster Lóránt! Kedves P. Mobil-rajongók!

Ezúton tájékoztatunk mindenkit kiadónk döntésér?l, amelynek értelmében, a jöv?ben nem kívánunk foglakozni a P. Mobil-életm? gondozásával.

Nehéz és nem egyszer? volt ez a döntés. Sajnos a kialakult helyzetben ez maradt az egyetlen lehet?ség. Már a Kiadó és a P. Mobil els? közös kiadványánál, a Rockinform Special - P. Mobil különszámnál is érezhet? volt a feszültség a régebbi és a jelenlegi tagok között.

A m?vészek közötti - és id?nként felénk is megnyilvánuló - személyeskedés, a kibékíthetetlennek t?n? ellentétek, a tárgyalási- és kommunikációs képtelenség egyes emberek részér?l egyre jobban nehezítette munkánkat.

Azt a munkát, amely - ha végére értünk volna - páratlan gy?jteménnyel ajándékozta volna meg a rockszeret? közönséget. Egy teljes, negyven esztend?t átölel? P.Mobil életm?vel.

Ezúton is szeretnénk hangot adni csalódottságunknak, negyven év keser?ségét, emberi- és szakmai konfliktusait elsimítani, elrendezni nem a mi dolgunk. Mi igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy elhárítsuk az akadályokat a P.Mobil-kiadványok megjelentetése el?l.

?szintén sajnáljuk, hogy a magyar rocktörténelem egyik legfontosabb életm?vének teljes kiadását magánjelleg? konfliktusok miatt voltunk kénytelenek leállítani, ezáltal a rajongók és a magyar rockélet elkötelezett hívei válnak egy élménnyel szegényebbé.


Üdvözlettel:
Artmedia International     
                                                                                                                     
Heged?s István


Az alábbiakban Schuster Lóránt reagálását közöljük.
 
A P.Mobil közleménye


Kékesi, Rudán, Vikidál, Zeffer. Utoljára írom le ezeket a neveket. Bebizonyították, hogy igaz a következ? állítás az általuk létrehozott zenekarról. „Megalakult a leghitelesebb, és egyben a legaljasabb P.Mobil Tribute Band.” (Rédl Norbert.) Arról már beszámoltam, hogyan próbálták meg a névhasználattal, logóval, bet?típussal, plakátokkal, nyilatkozatokkal megtéveszteni a közönséget, a médiát és a szervez?ket is. Egészen addig sikerült, míg vissza nem vonták a Rockinform Special-nak adott, általuk jóváhagyott nyilatkozataikat. Kiderült, hogy mennyire nem Mobil és mennyire nem Mánia a zenekaruk. Majd jöttek a kiadványok. Nekik nem volt elég a hivatalosan járó jogdíj, ill. az el?adói jogdíj. Megkeresték a Kiadót, és újabb követeléseket támasztottak. Nem untatok a részletekkel senkit, de a Kiadó még arra is hajlandó volt, hogy mind a négyüknél, egy összegben megváltja a már megjelent, és megjelenésre váró „Nagy P.” sorozat anyagainak összes jogát. Vajon ki volt az, aki kiszállt a közös megállapodásból, és otthagyva a másik hármat, felajánlva a külön megállapodás lehet?ségét a Kiadónak? Igen, V. Gyula volt az. Megkapta a megjelenésre váró anyagot (ami a megállapodás részét képezte a már megjelentekkel együtt), jóváhagyta, és felvette a pénzt. Majd korábban nem jelzett követelések teljesítéséhez kötötte a vele készült felvételek kiadását. Azt akarta, hogy változtassuk meg UTÓLAG! bizonyos számok szerz?ségét. Kérése azonban teljesíthetetlen. Erre csak a szerz?k közös, írásbeli nyilatkozatával, vagy joger?s bírósági döntést követ?en van lehet?ség. (A megjelölt számok zeneszerz?i: Bencsik Sándor és Cserháti István halottak.) Két kérdés merül fel. Miért most akarja megváltoztatni az évtizedek óta már tucatnyi kiadványon szerepelt felvételek szerz?ségét? Miért nem tette (tehette) meg, amikor a P.Mobil után a P.Boxban együtt játszott a két szerz?vel? Egyetlen demó felvétel esetében van lehet?ség módosításra. Ez a „Bíborlepke”, melynek szerz?i Kékesi László és Földes László. ?k még nyilatkozhatnak. Miután a kiadó megkapta az Artisjus-tól a hivatalos listát, melyben ugyanazok a szerz?k, mint az általam leadottban, akkor azt találta ki, hogy tegyünk a CD tokokba egy általa írt lábjegyzetet, amelyben „megmagyarázza” a dolgokat. Ez is elfogadhatatlan. Ugyanannyira, mintha én kértem volna, hogy tegyünk be a tokba egy rólam szóló jelentést „Dalos” ügynökt?l. A Kiadó mindent megtett a „Nagy P.” sorozat érdekében, de elege lett „ezekb?l”. Köszönöm a kiadó vezet?jének, és munkatársainak az eddigi kit?n? munkát. A kialakult helyzet megoldását nem bízom a Jóistenre. Mobilos véleménnyel kezdtem, azzal is fejezem be. „Nincs egyetlen olyan hamis, mocskos, veszett akkord sem, amely azokat a dolgokat kommentálná, amelyeket a P. Mobil egykori tagjai a közönség, a P. Mobil és saját maguk ellen elkövetnek" (Frank Jozé)
 
Schuster Lóránt/P.Mobil


    Megosztás:
Szólj hozzá a cikkhez