A Dal 2014 pályázati felhívás - Eurovíziós Dalfesztivál 2014, Koppenhága

2013. november 10. vasárnap, 11:00    

Az MTVA és a Magyar Televízió Zrt. idén is keresi azt a dalt, amelyik Magyarországot képviseli 2014-ben Európa legnagyobb zenei versenyén, az Eurovíziós Dalfesztiválon.

Reklám:

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel? Alap nyilvánosságra hozta az idei pályázati feltételeket, amelyek alapján az el?adók nevezhetik m?veiket a megmérettetésre. Újdonság, hogy idén a magyar nyelv? dalszövegek mellett angolul, valamint Magyarország területén él? kisebbségek és etnikumok nyelvén íródott pályam?veket is vár a zs?ri, azonban minden dalhoz csatolni kell magyar nyelv? szöveget is.

A DalA Dal cím?, immár harmadik alkalommal képerny?re kerül? dalválasztó show legfontosabb célja, hogy új, igényes és min?ségi magyar dalok szülessenek, amelyek közül a szakmai zs?ri és a néz?k közösen választják ki az egész országot képvisel? m?vet. A Dal cím? többfordulós él? show-m?sor el?z? két szériájának sikere megmutatta, hogy a hazai könny?zenészeknek milyen nagy szükségük van arra, hogy a kevésbé ismert együttesek, el?adók és szerz?k országosan ismertté váljanak, és esélyt kapjanak a nemzetközi megmérettetésre is. A Dal cím? produkcióval a közmédia immáron hagyományt teremt, ezért jöv? év elején ismét él? m?sorban keresi majd a Dániában, Koppenhágában rendezett 59. Eurovíziós Dalfesztivál magyar indulóját.

Pályázati felhívás:

Eurovíziós Dalfesztivál 2014
Koppenhága - Dánia

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel? Alap, mint a Magyar Televízió kizárólagos médiaszolgáltatója (MTVA) és a Magyar Televízió Zrt. (Magyar Televízió) 2014-ban ismét részt vesz a minden évben több mint 100 millió néz?t vonzó Eurovíziós Dalfesztiválon. A Koppenhágában megrendezend? verseny májusi el?dönt?it és dönt?jét az M1 él?ben közvetíti.

Az Európai M?sorszolgáltatók Szövetségének (European Broadcasting Union, EBU) 59. Eurovíziós Dalfesztiválján a Magyarországot képvisel? versenyz?t az MTVA nyilvános, az M1- en él?ben sugárzott nemzeti dönt? keretében, szakmai zs?ri és a közönség bevonásával választja ki azon jelentkez?k közül, akik pályam?veikkel december 1-ig az MTVA alábbi pályázati felhívására neveznek.

Pályázati feltételek:

Az Eurovíziós Dalfesztiválon magyar színekben induló versenyz?(k) az ?(ke)t nevez? MTVA-t és a Magyar Televízió Zrt.-t képviseli(k) a nemzetközi versenyen. A szervez? EBU szabályzata értelmében kizárólag a versenydalt nevez? televízió társaság felel?ssége és döntési kompetenciája az ?ket képvisel? dal és el?adó kiválasztása. A pályázati határid?ig beérkezett, a lenti feltételeknek mindenben megfelel? versenydalok közül el? zs?ri választja ki azokat a dalokat, amelyek az él?ben sugárzott nemzeti el?dönt?kön versenyezhetnek. Az el?dönt?k legjobbjait a szakmai zs?ri és a közönség választja ki, ezek kerülhetnek a dönt?be, ahol eld?l, melyik dal képviseli Magyarországot 2014-ben Dániában.

1. A benevezett dal (sem a dalszöveg, sem a zene, sem külön-külön, sem együtt) nem kerülhetett kereskedelmi forgalomba, illetve nem hangozhatott el nyilvános el?adás keretében 2013. szeptember 1. el?tt.

2. A dal maximális hosszúsága három perc lehet. Az ennél hosszabb dalokat az EBU kizárja a versenyb?l.

3. Csak olyan el?adó(k) nevezhet(nek), aki(k)nek korábban már jelent meg albuma vagy rádiófelvétele, illetve kiadóval kötött érvényes lemezszerz?dése és/vagy menedzsment háttere van.

4. Az Eurovíziós Dalfesztiválon résztvev? m?vészeknek 2014. májusáig, az els? koppenhágai el?dönt?ig be kell tölteniük 16. életévüket.

5. Az Eurovíziós Dalfesztiválon a dal el?adásában a színpadon maximum hat személy vehet részt. Él? állat szerepeltetése a színpadon nem engedélyezett.

6. Minden közrem?köd? el?adóm?vész csak egy ország színeiben vehet részt ugyanabban az évben az Eurovíziós Dalfesztiválon.

7. A nevez?k tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi nemzeti dönt?je a nevezett dalok és nem az el?adók versenye, ezért a pályázatot kiíró dönt arról, hogy a dalt kinek az el?adásában nevezi az Eurovíziós Dalfesztiválra.

8. A résztvev? m?sorszolgáltatók dönthetik el, hogy el?adóm?vészük az Eurovíziós Dalfesztivál koppenhágai dönt?jében milyen nyelven énekel. A DAL cím?, hazai dalválasztó m?sorfolyamban, amely Magyarország legjobb dalát hivatott megtalálni a m?sorkészít?k preferálják a magyar nyelv? dalok éneklését, de a dal szövege lehet angol nyelv? is és/vagy a Magyarországon él? kisebbségek és etnikumok hivatalosan elfogadott anyanyelvén is íródhatnak. Magyar nyelv? szöveg mindenképpen szükséges. A versenyz?k a fenti nyelv? változatokat is leadhatják a dalokból, és ezek a zs?ri döntése alapján a televíziós versenyben is bemutatásra kerülhetnek.

9. A színpadon az el?adás kizárólag fél-playbackben történhet, ami azt jelenti, hogy csak az énekhang él?, a zenei kíséret felvételr?l szól minden esetben. Hangszerek csak díszletként használhatók, nem szólhatnak él?ben.

10. Legkés?bb 2014. március 10-ig  lehet változtatni a dalszövegeken, az el?adóm?vész vagy csoport megnevezésén, a dal címén, valamint a dal el?adásának nyelvén, azaz mindabban, ami megjelenik a nyomtatott anyagokban, a brosúrákban, CD-borítókon és füzeteken.

11. A dalok szövege, illetve el?adása nem csorbíthatja az Eurovíziós Dalfesztivál jó hírnevét. Politikai vagy hasonló jelleg? dalszöveg, beszéd, gesztus nem engedélyezett az Eurovíziós Dalfesztivál alatt. A dalok szövegében vagy el?adásában káromkodás vagy illetlen beszédmód nem engedélyezett. E szabály megszegése kizárással járhat.

12. Azon el?adók, akik ellen érvényes büntet?eljárás folyik, vagy közbotrányt okozó viselkedésük bizonyított, automatikusan kizárhatóak a pályázók közül.

13. Az el?adó/el?adók, valamint a szerz?k pályázatuk beadásával kijelentik, hogy más érvényes szerz?désük nem gátolja ?ket az MTVA-val és a Magyar Televízióval való folyamatos együttm?ködésben, illetve szerz?déskötésben.

14. A Magyar Televíziót és az MTVA-t képvisel? el?adóm?vész(ek) és stábja vállalja, hogy a nemzeti dönt? és az Eurovíziós Dalfesztivál dönt?je közötti id?szakban kiemelt figyelmet fordít a versenyen való szereplésre, továbbá az MTVA-val és a Magyar Televízióval együttm?ködve mindent megtesz a lehet? legjobb elért eredmény érdekében, beleértve a Magyar Televízió és az EBU által megszabott határid?k betartását és az összes promóciós célú szereplést. Az MTVA által szervezett promóciós szereplésekért az el?adó(k) juttatást nem kérhet(nek) és nem fogadhat(nak) el. Az el?adó(k) vállaljá(k), hogy  az MTVA által meghatározott id?tartamban Koppenhágában tartózkodik(nak).

15. A versenyre kijutó dallal kapcsolatos átruházható kiadói és el?adói jogok vonatkozásában az MTVA külön szerz?dést köt az Európai M?sorszolgáltatók Szövetségével (EBU).

16. A benyújtott pályam?nek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a hangzóanyagot audio fájl és mp3 formátumban CD-n;
- a versenydal végleges címét, zeneszerz?jét, szövegíróját, az el?adó nevét illetve m?vésznevét
- az el?adóról/el?adókról és szerz?r?l/szerz?kr?l készült, sajtófelhasználásra alkalmas fotókat valamint az el?adó(k) és a szerz?(k) magyar és angol nyelv? szakmai életrajzát CD-n; 
- a dalszöveget írásban a benevezett nyelven és annak magyar nyelv? változatát
- videoklipet (ha már van) CD-n;
- írásos nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket ismeri és elfogadja, annak mindenben megfelel (különös tekintettel annak 1. pontjára);

Az érvényes pályázathoz szükséges információkat összefoglaló, kötelez?en kitöltend? és beküldend? pályázati ?rlapot a http://www.adal2014.hu/ honlapról lehet letölteni.

A fenti dokumentumokat illetve CD-ket egy darab zárt borítékban, ajánlott levélként kell postára adni.

Bármelyik melléklet hiánya érvénytelenné teszi a pályázatot.

A pályázati anyagot az elbírálás után egy évig ?rizzük meg.

A pályam?vek postára adási határideje 2013. december 1, vasárnap éjfél.

A pályam?veket a következ? címre várjuk:

EUROVÍZIÓS DALFESZTIVÁL

MTVA
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.    Megosztás:
Szólj hozzá a cikkhez