Grandpierre Attila: Apám szíve dobog bennem

2013. december 23. hétfő, 21:26    

Talán nincs olyan ember, aki a Grandpierre névre ne kapná fel a fejét. Grandpierre Attila családja 150 éves örökségét viszi magával, a m?vészetet. ? maga a természettudomány doktora, a fizikai tudományok kandidátusa, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos f?munkatársa.

Reklám:

Író, költ?, a Magyar Írószövetség tagja. Továbbá frontember, a világszerte keresett Vágtázó Halottkémek, majd a Vágtázó Csodaszarvas énekese, aki újraélesztette a mágikus népzenét, fuzionálva azt a hetvenes évek progresszív rockzenéjével. Így lett a VHK a csillagok és az álmok zenéje, melyre még a New York Times is felfigyelt.

„Ötéves koromban kijelentettem, hogy csillagász leszek. Amikor szüleim kérdezték, hogy miért, azt feleltem, hogy azért, mert nekem a Nappal kell foglalkoznom. Látszólag ezzel ellentétben, hétéves koromban pedig egyszer csak kijelentettem, hogy énekes leszek. Kérdezték, hogy akkor most mi leszek, énekes vagy csillagász? És azt feleltem: mindkett?. Kés?bb mindkett?t elfelejtettem, de aztán mégis úgy alakult, hogy mindkett?, csillagász és énekes is lettem, egyszerre. Honnan tudtam én ezt hétévesen?”

Grandpierre Attila

Most mindebb?l a múltból, lélekb?l, s a csillagokból, megjelent a Grandpierre nemzedékek verseskönyve, Apám szíve dobog bennem címmel. A válogatáskötet tulajdonképpen a család több mint másfél évszázados történetének szelleme.

* Vers a múlthoz, a csillagokhoz, vers Pet?fihez *

150 évet átfogó verseskötet, négy nemzedék, hat költ?. És a vezérfonal: a családi összetartozás. Hogyan élnek bennünk tovább ?seink? A versek élményszer?en tolmácsolják az örökl?dés csodáját. Miután mindannyiunknak alapélménye a családi összetartozás, és gyakran vannak ilyen élményeink, és az örökl?dést a tudomány kívülr?l és materialista módon közelíti meg, ez a kötet maradandó és elgondolkoztató élménykincset jelenthet mindannyiunk számára. Így ajánlja a frissen megjelent kötetet maga Grandpierre Attila.

A Grandpierre-családban hagyomány a verselés, legalább 150 éve. Grandpierre Károly, a Svájcból Kolozsvárra települt Charles Grandpierre fia, Kossuth tollnoka, Garibaldi szabadságharcosa, Pet?fihez írt versével kivívta Vahot Imre író, szerkeszt? nagyrabecsülését. A következ? nemzedékben Dr. Grandpierre (Bod) Károly rendkívüli verseket írt. A következ? nemzedékben ifj. Grandpierre Károly, aki életét adta a magyar szabadságért, nem érte meg els? verseskötete kiadását. Testvére, Grandpierre K. Endre költ?ként is ismert, három verseskötete jelent meg. Mindkét fia verseket ír. Grandpierre Károly, fest?m?vésznek egy, Grandpierre Atilla, csillagász-zenésznek két verseskötete jelent meg. A kötet ízelít?t ad a Grandpierre-család verseib?l. A Grandpierre-család verseiben az is különleges, ahogy verseikben rendre kifejezik összetartozásukat. A könyv címlapját Grandpierre Károly: “Egy pillanat az Örökkévalóságból” cím? festményének részlete díszíti.

A Titokfejt? Könyvkiadót Grandpierre K. Endre alapította, mert a kommunizmusban m?veit tiltólistára tették. Eddig 12 könyvet adott ki Grandpierre K. Endre és Grandpierre Atilla m?veib?l a történelem és a Világegyetem titkainak megfejtésér?l. Ezekb?l jelenleg nyolc könyv kapható, különleges kedvezménnyel itt:

http://www.grandpierre.hu/site/vtvasarter/termekek-konyv/

A különleges könyv a Titokfejt? Könyvkiadó kiadásában látott napvilágot 2013 decemberében, Grandpierre Attila gy?jt? munkája nyomán.

Oldalszám: 120 (kemény fedeles)

Bolti ár: 2500 Ft

Kedvezményes ár: 1500 Ft    Megosztás:
Szólj hozzá a cikkhez